Zapytanie do przetargu pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania trzydziestu trzech obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A w III i IV kwartale 2022"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na: 10.05.2022 r. do godz. 11.00?

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na: 10.05.2022 r. do godz. 11.00.