Zapytanie do przetargu pn.: "Wykonanie remontu barierek bezpieczeństwa w technologii tworzyw sztucznych na stacji przygotowania solanek - cz.2 – rejon filtrów DMF i osadników"

PGWiR S.A. informuje, że wpłynęło zapytanie do ww. postępowania:

Pytanie 

Czy możemy złożyć ofertę do przetargu jako konsorcjum firm?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w konsorcjum, przy czym jeden z podmiotów musi być podmiotem wiodącym dla ewentualnych celów gwarancyjnych.