KOMUNIKAT do przetargu pn.: "Dostawa rur PEHD RC PE100 SDR11PN16 Dz 800 mm o długości łącznej 1704 mb"

Zamawiający wycofuje zgodę na dopuszczenie  rur posiadających  Opinię Techniczną wydaną przez inną jednostkę akredytowaną niż GIG Instytut Badawczy.

Rury PEHD RC PE100 SDR11PN16 Dz 800 mm  muszą posiadać,  zgodnie z SIWZ, Opinię Techniczną GIG (na terenach objętych działalnością górniczą).