KOMUNIKAT do postępowania przetargowego pn.:"Wykonanie remontu barierek bezpieczeństwa w technologii tworzyw sztucznych na stacji przygotowania solanek - cz.2 – rejon filtrów DMF i osadników"

Zamawiający informuje, że zostaje wydłużony termin składania ofert do dnia 21.03.2023 r. do godz. 9:00