Roboty ziemne sprzętem ciężkim

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. dysponuje sprzętem ciężkim przeznaczonym dozwałowania i rekultywacji oraz przystosowanym do pracy ciągłej w trudnych warunkach terenowych. Wykaz sprzętu:

  • spycharki TD-15C i TD-12C, DT-75
  • koparko - ładowarki CASE 580 SK i SLE
  • pogotowia techniczne
  • samochody pomocnicze
  • ciągnik U-914
  • osprzęt rolniczy do zazieleniania i pielęgnacji
  • hydrosiewnik

Sprzęt ciężki obsługiwany jest przez operatorów posiadających stosowne kwalifikacje i uprawnienia do obsługi i kierowania jednostkami sprzętowymi.