Rekultywacja składowisk odpadów oraz terenów poprzemysłowych

Przemysłowe przekształcenia powierzchni terenów oraz długotrwałe wyłączenia z użytkowania znacznego areału gruntów, wymagają przywrócenia obszarom przekształconym aktywności biologicznej, a także estetycznych walorów krajobrazowych przez szeroko rozumiane zabiegi rekultywacyjne.

Zrekultywowane przez nas składowiska odpadów górniczych po kilku latach nie przypominają górniczych hałd. Najstarsze, wykonane przed dwudziestu laty zadrzewienia maja wysokość dochodzącą do 15 metrów. Z naszych doświadczeń korzysta wiele firm projektujących rekultywację biologiczną terenów poprzemysłowych, dobierając gatunki traw, krzewów i drzew.

Zrekultywowaliśmy ponad 130 hektarów składowisk odpadów przemysłowych, wysadziliśmy ponad 300 tysięcy drzew i krzewów. W oparciu o własny sprzęt i pracowników możemy wykonywać rekultywację techniczną. Posiadamy niezbędne do tego celu spycharki oraz koparko-ładowarki.

W razie potrzeby sprzęt ciężki kierujemy też do robót związanych z usuwaniem skutków powodzi, do budowy wałów, dróg i parkingów.

Od 10 lat we współpracy z partnerem niemieckim stosujemy bezglebową metodę zazieleniania Frisol®.

Główne zrealizowane prace rekultywacyjne

  1. Zagospodarowanie zwałowiska Krostoszowice KWK " 1-Maja" w kierunku leśnym.
  2. Rekultywacja zwałowiska " Borynia -Jar" KWK "Borynia".
  3. Rekultywacja zwałowiska Buków KWK" Anna".
  4. Rekultywacja zwałowiska Pszów KWK "Anna".
  5. Rekultywacja zwałowiska Pochwacie KWK "Zofiówka"
  6. Rekultywacja biologiczna zwałowiska awaryjnego KWK "Krupiński"
  7. Odbudowa filara ochronnego rzeki Odry w Nieboczowach oraz rekultywacja prawego brzegu rzeki w Bukowie.
  8. Wykonanie prac zazieleniowych metodą FRISOL - usługi podwykonawcze w Bytomiu, Libiążu Katowicach oraz Karwinie ( Republika Czeska)

Metoda Frisol®

Metoda Frisol® znajduje zastosowanie przy rekultywacji hałd, wysypisk i odkrywek, składowisk odpadów komunalnych, skarp wzdłuż szlaków komunikacyjnych, nieużytków poprzemysłowych. Prawidłowy dobór komponentów Frisol® oraz właściwie dobrane trawy pozwalają uzyskać zazielenienie terenów zanieczyszczonych związkami siarki, metali ciężkich i solami. Składniki mieszanki Frisol® oraz gatunki traw dobiera się w oparciu o badania podłoża i próby wazonowe.

Metoda wykorzystuje obumarłą biomasę wyprodukowana z organizmów żyjących w gruncie (składnik o nazwie Frisol® F), która w sprzyjających warunkach temperaturowych i wilgotnościowych rozpoczyna intensywny rozwój procesów glebotwórczych.

Frisol® A wymieszany z wodą po kontakcie z gruntem tworzy żel, bogaty w związki azotu, fosforu i cukry przy czym udostępnianie tych związków następuje powoli i zabezpiecza rozwijające się rośliny przez kilka lat. Poprawienie spójności gruntu uzyskiwane jest Frisolem® S oraz Frisolem® E. Mieszaninę frisoli oraz nasion wprowadza się na powierzchnię przy pomocy hydrosiewnika. Metodą Frisol zrealizowaliśmy rekultywację na powierzchni ponad 60 hektarów. Składniki w tej metodzie można dobrać praktycznie do każdego podłoża o skrajnie różnorodnych właściwościach fizyko – chemicznych. Jest szybka w wykonaniu. Czas zazieleniania np. 4 ha skarp zwałowiska nie przekracza 14- dni. Metoda została pozytywnie oceniona przez Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa z Puław

Posiadamy wymagane zezwolenie Ministra Rolnictwa na import nawozów Frisol®.