Rekultywacja składowisk odpadów oraz terenów poprzemysłowych

Prace rekultywacyjne realizowane są przez spółkę celową JSW Zwałowanie i Rekultywacja Sp. z o.o, która została powołana w 2019 roku.