Oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnia w Ornontowicach

Średnia wydajność oczyszczalni wynosi około 900 m3/d, projektowa 1 000 m3/dobę. Z uwagi na niskie obciążenie ładunkami organicznymi istnieje możliwość zwiększenia wydajności do ok. 1 500 m3/dobę.

Oczyszczanie biologiczne składa się z dwóch ciągów technologicznych, które przeznaczone są do pełnego biologicznego oczyszczania ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego z podwyższoną redukcją związków biogennych oraz tlenową stabilizacją osadu nadmiernego. Ścieki oczyszczone w 99% kierowane są na Kopalnię „Budryk”, gdzie wykorzystywane są do celów technologicznych. Nadmiar odprowadzany jest do potoku Od Solarni.

Oczyszczalnia w Szczygłowicach

Spółka prowadzi eksploatację oczyszczalni ścieków „Szczygłowice”. Projektowa wydajność oczyszczalni wynosi 1 500 m3/dobę.

Proces oczyszczania biologicznego opiera się na metodzie przedłużonego napowietrzania ścieków w komorze z osadem czynnym oraz naprzemiennie odbywających się procesów nitryfikacji i denitryfikacji. Ścieki oczyszczone odprowadzane są grawitacyjnie do potoku Książenickiego.