Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu maj 2021 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 17 809 mg/l

dla jonów SO4 - 355 mg/l

dla zawiesiny - 14 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.05.2021 r. wynosiła 869 150 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 111 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w maju 2021 r.