Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu lipiec 2019 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 15 020 mg/l

dla jonów SO4 - 405,0 mg/l

dla zawiesiny - 12 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.07.2019 r. wynosiła 750 570 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 82 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w lipcu 2019 r.