ISO/EMAS

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. uzyskało certyfikat wydany przez Biuro Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Rejestru Statków S.A.

Zakres certyfikacji wg normy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004:

  1. Ujmowanie, uzdatnianie oraz dostawa wody przemysłowej wraz z badaniami fizykochemicznymi wody.
  2. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, w tym zasolonych wód górniczych z badaniami fizykochemicznymi ścieków.
  3. Odwadnianie terenów bezodpływowych.
  4. Rekultywacja składowisk odpadów oraz zdegradowanych terenów poprzemysłowych.
  5. Utylizacja wód dołowych.
  6. Produkcja wysokiej jakości soli warzonej spożywczej.
  7. Produkcja wysokiej jakości solanki drogowej.
  8. Sprzedaż wysokiej jakości soli warzonej spożywczej.
  9. Sprzedaż wysokiej jakości solanki drogowej.

Certyfikat jest ważny do 26 sierpnia 2021 roku.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badawczego Wody i Ścieków w zakresie spełniania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. został pozytywnie zweryfikowany system zarządzania środowiskowego EMAS. W styczniu 2010 r. PGWiR S.A. zostało wpisane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do krajowego rejestru EMAS o numerze REG.NO. PL-2.24-007-20

Deklaracja środowiskowa PGW i R S.A