Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu styczeń 2020 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 16 486 mg/l

dla jonów SO4 - 405,0 mg/l

dla zawiesiny - 14 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.01.2020 r. wynosiła 903 140 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 98 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w styczniu 2020 r.