Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu marzec 2019 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 17 610 mg/l

dla jonów SO4 - 335,0 mg/l

dla zawiesiny - 10 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.03.2019 r. wynosiła 915 390 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 104 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w marcu 2019 r.