Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu maju 2018 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 17 999 mg/l

dla jonów SO4 - 330,0 mg/l

dla zawiesiny - 6,4 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.05.2018 r. wynosiła 744 250 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 62 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w maju 2018 r.