Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu maj 2019 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 14 090 mg/l

dla jonów SO4 - 340,0 mg/l

dla zawiesiny - 15 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.05.2019 r. wynosiła 904 600 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 134 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w maju 2019 r.