Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu lutym 2022 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 20 301 mg/l

dla jonów SO4 - 325 mg/l

dla zawiesiny - 14 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 28.02.2022 r. wynosiła 669 000 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 54 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w lutym 2022 r.