Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu lutym 2021 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 14 727 mg/l

dla jonów SO4 - 350 mg/l

dla zawiesiny - 18 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 28.02.2021 r. wynosiła 890 460 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 118 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w lutym 2021 r.