Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu listopad 2019 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 16 525 mg/l

dla jonów SO4 - 360,0 mg/l

dla zawiesiny - 17 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 30.11.2019 r. wynosiła 858 950 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 75 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w listopadzie 2019 r.