Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu listopad 2018 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 17 998 mg/l

dla jonów SO4 - 275,0 mg/l

dla zawiesiny - 15 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 30.11.2018 r. wynosiła 706 060 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 94 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w listopadzie 2018 r.