Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu lipcu 2022 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 23 197 mg/l

dla jonów SO4 - 340 mg/l

dla zawiesiny - 15 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.07.2022 r. wynosiła 532 700 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 31 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w lipcu 2022 r.