Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu lipcu 2020 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 18 640 mg/l

dla jonów SO4 - 410,0 mg/l

dla zawiesiny - 21 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.07.2020 r. wynosiła 911 460 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 81 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w lipcu 2020 r.