Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu grudzień 2019 roku.

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 16 525 mg/l

dla jonów SO4 - 360,0 mg/l

dla zawiesiny - 17 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.12.2019 r. wynosiła 817 200 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 104 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w grudniu 2019 r.