Drukuj

Status prawny

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Gospodarki Wodno – Ściekowej Przemysłu Węglowego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zostało wpisane  w dniu 13.11.1998r.  do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 930
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21.01.2002r.  PGW i R S.A.  zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082499

Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało   w dniu 07.12.2010 roku 90,59% akcji PGW i R S.A. Nabywcą akcji została Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. znalazło sie tym samym wśród firm wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Obecnie JSW S.A. jest właścicielem 100% akcji Spółki.

Spółka działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami),
  • ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 171, poz. 1397 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami),
  • postanowień Statutu PGW i R S.A.
  • kodeksu Grupy Kapitałowej JSW

Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Krzysztof Grzywiński

Utworzony: 2012-04-02 13:55:58

Ostatnia zmiana: 2017-10-20 10:02:12

Licznik odwiedzin: 3347

Zmiany dokumentu

Strona 1 z 1, pokazanych 4 z 4 wszystkich, od 1 do 4

2017-10-20 10:02:12

Kategoria "Status prawny " została zmodyfikowana. (Krzysztof Grzywiński)

2013-05-24 11:36:58

Kategoria "Status prawny " została zmodyfikowana. (Krzysztof Grzywiński)

2012-04-02 13:56:37

Kategoria "Status prawny " została zmodyfikowana. (Krzysztof Grzywiński)

2012-04-02 13:55:58

Kategoria "Status prawny " została utworzona. (Krzysztof Grzywiński)

<< poprzednie
|
następne >>

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 44-335 Jastrzębie - Zdrój ul. Chlebowa 22 | Redakcja biuletynu