Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Grupa JSW

ISO
ISOISO/EMAS
{$lib.pdffile.title}Do druku

ISO/EMAS

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. uzyskało certyfikat firmy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Zakres certyfikacji wg normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i PN-N-18001:2004:

  1. Ujmowanie, uzdatnianie oraz dostawa wody przemysłowej wraz z badaniami fizykochemicznymi dostarczanej wody.
  2. Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, w tym zasolonych wód górniczych wraz z badaniami fizykochemicznymi odprowadzanych ścieków.
  3. Odwadnianie terenów bezodpływowych.
  4. Rekultywacja składowisk odpadów oraz zdegradowanych terenów poprzemysłowych.

Certyfikaty są ważne do 15 września 2018 roku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badawczego Wody i Ścieków w zakresie spełniania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Certyfikat jest ważny do 29.10.2020 roku

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. został pozytywnie zweryfikowany system zarządzania środowiskowego EMAS. W styczniu 2010 r. PGWiR S.A. zostało wpisane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska do krajowego rejestru EMAS o numerze REG.NO. PL-2.24-007-20

Deklaracja środowiskowa PGW i R S.A