Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Grupa JSW

Firma

Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu styczniu 2018 roku.

12-02-2018

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 18 613 mg/l

dla jonów SO4 - 435,0 mg/l

dla zawiesiny - 14,0 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.01.2018 r. wynosiła 890 700 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 101 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w styczniu 2018 r.

 

 

Pliki:

pdf
[pdf 86 kB]