Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Grupa JSW

Firma

Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu lipcu 2018 roku.

07-08-2018

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 17 067 mg/l

dla jonów SO4 - 280,0 mg/l

dla zawiesiny - 12 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.07.2018 r. wynosiła 829 320 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 68 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w lipcu 2018 r.

 

 

Pliki:

pdf
[pdf 73 kB]