Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Grupa JSW

Firma

Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu grudniu 2017 roku.

05-01-2018

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 16 670 mg/l

dla jonów SO4 - 465,0 mg/l

dla zawiesiny - 29,0 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 31.12.2017 r. wynosiła 892 400 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 107 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w grudniu 2017 r.

 

 

Pliki:

pdf
[pdf 102 kB]