Jastrzębska Spółka Węglowa SA
BIP | 
Grupa JSW

Firma

Dozowanie wód zasolonych systemem retencyjno - dozującym Olza do rzeki Odry w miesiącu czerwcu 2018 roku.

12-07-2018

W odprowadzonych wodach górniczych średnie stężenia przedstawiały się następująco:

dla jonów Cl - 17 999 mg/l

dla jonów SO4 - 330,0 mg/l

dla zawiesiny - 6,4 mg/l

Pojemność rezerwy retencyjnej w dniu 30.06.2018 r. wynosiła 764 600 m3, co oznacza przygotowanie systemu na okres około 91 dni niskich przepływów dla ilości wód i ładunków obserwowanych w czerwcu 2018 r.

 

 

Pliki:

pdf
[pdf 84 kB]